Tło slidera Tło slidera - kontrast

Czym jest portal KulturLove?

Sala kinowa

Strona internetowa „Spotkania KulturLove” jest skierowana głównie do osób z niepełnosprawnością chcącymi udać się do różnego rodzaju miejsc kultury i rozrywki, takich jak: kina, teatry, baseny, wydarzenia sportowe czy filharmonie. Dzięki naszej stronie, możliwe jest łączenie ze sobą osób z niepełnosprawnościami wymagającymi wsparcia opiekuna z użytkownikami mogącymi stać się tzw. „czasowym opiekunem” podczas korzystania z tego typu miejsc w tym samym czasie i zakresie (np. ten sam film w kinie, spektakl w teatrze czy mecz piłkarski).

Strona „Spotkania KulturLove” z założenia ma służyć osobom niepełnosprawnym, ale także osobą nieposiadającym niepełnosprawności, które mogą stać się „opiekunami tymczasowymi” w zamian za możliwość obniżenia kosztów udziału w danym wydarzeniu czy imprezie. Na stronie tej znajdują się także informacje o możliwościach skorzystania z ulg i przywilejów dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów w różnych miejscach i instytucjach z Poznania i okolic. Korzystanie ze strony jest całkowicie bezpłatne.

Stadion piłkarski
Basen zamknięty

Strona „Spotkania KulturLove” została stworzona przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji Emerytowanych Osób Niepełnosprawnych jako innowacja społeczna, dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach projektu grantowego Inkubator Dostępności, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Cały projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany w ramach "Inkubatora Dostępności" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundusze Europejskie WER
Logo Rzeczpospolita Polska
Logo unii europejskiej
Logo Regionalnego ośrodka pomocy społecznej
Logo małopolska
Logo FiRR